Täpsem otsing

0 EURO to 1000000 EURO

More Search Options
we found 0 results
Your search results

Müügitingimused

Müügiprotsess

 • Broneerimiskokkulepe sõlmimisel tasub ostja ostusoovi kinnitamiseks 2000 € suuruse ettemakse. Sõlmitud broneerimiskokkulepe kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni kuni 4 nädalat.
 • Notariaalne võlaõiguslik ostu-müügi leping sõlmitakse 1 kuu jooksul peale broneerimiskokkulepet ja ostja kohustub tasuma ettemaksuna kokkulepitud % müügihinnast. Broneerimistasuna makstud summa arvestatakse võlaõigusliku lepingu summa sisse.
 • Ostjal on võimalus ettemaksu asemel pakkuda tagatiseks muu talle kuuluv kinnisvara (hüpoteegi seadmine ALG Liisingu AS kasuks). Oleme läbirääkimisteks alati avatud.
 • Ostjaga sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik ostu-müügileping pärast elamu valmimist, mil ostja tasub ülejäänud ostusumma ning toimub omandiõiguse üleminek ostjale.

Lepingu hinnas sisaldub

 • korteri lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile;
  tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte);
 • andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside, koduvalvesüsteemi valmidus.

Müügihind ei sisalda

 • lepingu sõlmimisega seotud notaritasusid ja riigilõive;
 • võimalikud hüpoteegi seadmise notaritasusid;
 • liitumistasud andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valvesidega liitumiseks.

Muud tingimused poolte kokkuleppel.

NB! ALG LIISINGU AS jätab endale õiguse muuta hinnakirja ette teatamata.

 • Contact

Compare Listings